Normas

 1. MATERIAL A TRAER DA CASA
 1. Material do alumnado da aula de bebés:
  - Bolsa identificada co seu nome
  - Manta e saba
  - Unha muda interior e outra exterior, que pode ser pixama. Un par de calcetíns.
  - Opcional: babeiro (na escola hai babeiros de plástico)
  - Unha esponxa e unha toalla tamaño ducha
  - Un paquete grande de cueiros
  - Un paquete de toalliñas desbotables
  - Bálsamo ou crema para as irritacións
  - Chupete con portachupete e cadea (para quedar na escola)
  - Un biberón para leite, outro para auga
  - Un gorro para estar fóra os días de sol e crema protectora
  - Tres fotos carné

 

 1. Material dos nenos das clases de 1 a 2 anos e de 2 a 3 anos:
  - Manta e saba
  - Bolsa identificada co seu nome
  - Mandilón de libre elección
  - Dúas mudas interiores e outras dúas exteriores. Calcetíns e zapatos.
  - Un paquete de cueiros, se non controla os esfínteres.
  - Un paquete de toalliñas desbotables
  - Bálsamo ou crema para as irritacións
  - Cepillo de dentes e dentífrico
  - Chupete e portachupete, se é necesario para a sesta (para quedar na escola)
  - Un par de zapatillas para estar na aula (*)
  - Un gorro para estar fóra os días de sol e crema protectora
  - Tres fotos carné

Para asistir ao centro a roupa debe ser cómoda e permitir que se vallan por si mesmos ao ir ao baño. Non deben traer pantalón de peto. Aconséllase o uso de chándal.

Todo o material deberá estar identificado co nome.

(*) Para salvaguardar a hixiene nas aulas, non se permitirá o acceso ás mesmas con calzado de exterior.

 

 1. ASPECTOS SANITARIOS

Para a admisión no centro é necesario dispoñer da cartilla sanitaria e ter cumprido co calendario de vacinacións, do cal traerán unha fotocopia ao centro.

Cando un neno/a se poña enfermo no centro (se ten máis de 37,5ºC de temperatura), avisarase á familia para que o recollan.

Os nenos/as non deben vir á escola cando se sospeite a incubación dunha enfermidade contaxiosa, ou exista risco de contaxio.

Para que o centro se faga cargo da administración dun medicamento, será necesario presentar a receita actualizada na que se especifique a necesidade de administrar o fármaco, a dose e a frecuencia. As familias asinarán tamén unha autorización.

 

 1. NORMAS DE ALIMENTACIÓN
 1. Lactantes: deberá comunicarse por escrito ao centro a dieta alimenticia e as horas das tomas. Ademais entregarán copia das indicacións do pediatra para a introdución dos distintos alimentos.
 2. Nenos/ás non lactantes tomarán os menús elaborados no centro (papa ou enteiro), tanto no almorzo como na comida e na merenda. Ofrecerase unha dieta equilibrada e de elaboración caseira.
 3. Os menús serán de coidada elaboración seguindo as mellores pautas dietéticas, baseados na dieta mediterránea, con abundancia de froitas e verduras.
 4. As preparacións culinarias se modificarán cando sexa preciso para facilitar a deglución d@s nen@s.
 5. Os produtos a utilizar serán de calidade. Peixe branco. Aceite de oliva virxe extra. Carne de tenreira galega. Sopas con caldo limpo de carnes e verduras. Os zumes naturais serán feitos no momento. A froita será variada, do tempo e de alta calidade.
 6. A media mañá todos @s nen@s tomarán un zume de laranxa natural e un pequeno bocadillo.
 7. Cada mes informarase ás familias dos menús de almorzo, xantar e merenda a través da web e no taboleiro de anuncios da escola.
 8. Existe a posibilidade de elaborar dietas especiais nos casos que en sexa preciso. Procurar avisar antes das 9:30 da mañá.
 9. Se un neno/a é alérxico a algún alimento deberase informar por escrito á dirección. As axudas especiais comunicaranse no momento de ingreso no centro.
 10. Os servizos eventuais de comedor solicitaranse no momento de deixar ao neno/a na escola.
 11. O centro non admite alimentos traídos de casa, salvo circunstancias especiais e previa comunicación á dirección. Non se admite que se traian lambetadas.

Os días dos menús poderán ser intercambiados de xurdir algún problema con algún tipo de alimento

 

  Factura

Entregarase factura, con desglose dos servizos incluídos.

 1. Réxime de reserva de praza

A reserva de praza ten un custo de 60 euros, que serán descontados do importe da matrícula.

No caso de causar baixa na escola, perderase o dereito de praza e será necesario o pago da matrícula de novo no caso de reincorporación.